unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves

ICC Inuit Artist of the Month Podcast Series – Koomuatuk Curley

November 02, 2023 Inuit Circumpolar Council Season 4 Episode 12
unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves
ICC Inuit Artist of the Month Podcast Series – Koomuatuk Curley
Show Notes

We are proud to host a special series of podcasts highlighting the ICC Inuit Artist of the Month. On the first Thursday of every month in 2023 we’ll hear from one of the 12 artists. Thanks to funding by the Department of Canadian Heritage – Indigenous Language Component, each artist is provided a bursary to further their art.

In this Inuktitut language episode, host Madeleine Allakariallak speaks with Koomuatuk Curley, who is from Kinngait, in Nunavut, Canada. 

He is a fourth generation carver, using materials such as traditional soapstone, marble, jade, ivory, whale bone, alabaster, serpentine, and BC Chlorite!

 For more information about ICC, check out our website at inuitcircumpolar.com or find us on Facebook and Twitter.

ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔩᖏᑕ ᑕᖅᑭᖃᖅᑎᑕᖓ ᐹᑦᑳᔅᑎᒍᑦ ᐅᓂᒃᑳᖏᓐᓂ −ᑯᒻᒧᐊᖅᑐᖅ ᑰᓕ

ᐅᐱᒍᓱᑦᓱᑕ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᕗᒍᑦ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᑕᑯᑦᓴᐅᒋᐅᖅᑐᓂᒃ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᒃᑯᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐱᙳᐊᖅᑎᓂᒃ ᑕᖅᑭᖃᖅᑎᑦᓯᑎᓪᓗᒋᑦ. ᓯᑕᒥᖓᓂ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᑕᖅᑭᐅᑉ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ  2023−ᒥ ᑐᓴᕈᒫᖅᐳᒍᑦ ᓵᓚᓕᒻᒥᒃ ᖁᓕᓪᓗ ᒪᕐᕉᓗ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᖅᑐᓂ. ᖁᔭᓕᕗᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᒍᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ−ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᔪᑦ, ᐊᑐᓂᒃ ᐱᙳᐊᖅᑎ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᑎᑕᑦ ᐱᙳᐊᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐱᕚᓪᓕᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒍ ᖁᕕᐊᒋᔭᒥᓂ.

ᑕᕝᕙᓂ ᑐᓴᖅᓴᐅᑎᑕᐅᔪᒥ, ᐅᖃᖅᑎ ᒫᑕᓕᓐ ᐊᓚᒃᑲᕆᐊᓪᓚᒃ ᐅᖃᖃᑎᓕᒃ ᑯᒻᒧᐊᖅᑐᖅ ᑰᓕᒥᒃ, ᑭᙵᕐᒥᐅᒥᒃ, ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᑲᓇᑕ. 

ᓯᑕᒪᒋᔭᖅ ᑭᖑᕚᖑᓂᒃᑯᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎ, ᐅᒃᑯᓯᒃᓴᒥᒃ, ᖃᑯᖅᑕᖑᐊᒥᒃ, ᓯᑎᔪᒃᓴᔭᓂᒃ, ᑑᒑᔭᓂᒃ, ᐊᕐᕕᐅᑉ ᓴᐅᓂᒥᓂᖏᓐᓂᑦ, ᕿᓂᖅᑐᓂᒃ ᓯᑎᔪᒃᓴᔭᓂᒃ ᐅᔭᕋᕐᓂᒃ, ᐆᔭᐅᔭᔭᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐴᑎᓯ ᑲᓚᒻᐱᐊᑉ ᐅᔭᕋᑦᓴᔭᖓᓂᒃ ᑲᑎᓐᓂᐅᓪᓗᑎ ᒪᕐᕋᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᑎᔪᒃᓴᔭᐃᑦ ᐃᑭᐊᕇᑦ!

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᒃᑯᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᕗᑦ ᐅᕙᓂ inuitcircumpolar.com ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᑕᓘᓐᓃᑦ ᕙᐃᔅᐳᒃᑯᑦ ᑐᐃᑐᒃᑯᓪᓗ.

Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit Katimajiingita Taqqiqaqtitanga Paatkaastigut Unikkaanginni −Kummuaqtuq Kuuli

Upigusutsuta pigiaqtitsivugut ajjiungittunik takutsaugiuqtunik Paatkaaskut Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit Katimajingikkut Inungnit Pinnguaqtinik Taqqiqaqtitsitillugit. Sitamingani pigiarluni taqqiup taqqitamaat  2023−mi tusarumaaqpugut saalalimmik qulillu marruulu saalaqausiaqtuni. Qujalivugut kiinaujaqaqtitaugutittinnik Kanatami Iliqqusilirijikkunnik−Nunaqaqqaaqsimajunut Uqausirngajut, atunik pinnguaqti kiinaujaqtaaqtitat pinnguarnirminik pivaallikanniqullugu quviagijamini. 

Tavvani tusaqsautitaujumi, uqaqti Maatalin Alakkariallak uqaqatilik Kummuaqtuq Kuulimik, Kinngarmiumik, Nunavummi, Kanata. 

 Sitamagijaq kinguvaangunikkut sanannguaqti, ukkusiksamik, qakuqtanguamik, sitijuksajanik, tuugaajanik, arviup saunimininginnit, qiniqtunik sitijuksajanik ujararnik, uujaujajanik, ammalu puutisi kalampiap ujaratsajanganik katinniulluti marraq ammalu Sitijuksajait Ikiariit!

 Tukisigiakkannirumaguvit Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit Katimajingikkut miksaanut, qaujigiarlugu ikiaqqivivut uvani www.inuitcircumpolar.com qaujigiarlutaluunniit Vaispukkut Tuitukkullu.