nebotra PODCAST

Rodinné firmy v čase koronakrízy

June 24, 2020 nebotra Episode 1
nebotra PODCAST
Rodinné firmy v čase koronakrízy
Show Notes

Rozhovor pre časopis Forbes s managing partnerom spoločnosti nebotra Michalom Kukulom o rodinných firmách.