nebotra PODCAST

Rozhovor pre týždenník Trend o rodinných firmách

June 24, 2020 nebotra Episode 2
nebotra PODCAST
Rozhovor pre týždenník Trend o rodinných firmách
Show Notes

Týždenník Trend vyspovedal managing partnera spoločnosti nebotra Michala Kukulu. Hlavnou témou rozhovoru boli opatrenia pre rodinné firmy v čase COVID-19.