nebotra PODCAST

Štyri piliere pre úspešné zavedenie a udržanie zmien

October 27, 2020 nebotra Episode 4
nebotra PODCAST
Štyri piliere pre úspešné zavedenie a udržanie zmien
Show Notes

Organizačné a obchodné poradenstvo naším klientom so sebou prináša množstvo zmien, ktoré je potrebné v spoločnosti zaviesť. Správne nastavený cieľ spolu so zmenou správania dramaticky zvyšujú šancu na úspech a dávajú dobrý predpoklad na to, aby bola zmena nielen zavedená, ale najmä dlhodobo udržateľná. Vypočujte si rozhovor s našim senior konzultantom Igorom Čajkom.