The Middletown Centre for Autism Podcast

Gaeloideachas Podcast

May 30, 2022 Middletown Autism
The Middletown Centre for Autism Podcast
Gaeloideachas Podcast
Show Notes

In this podcast teachers Elaine, Aisling, Máire and Éabha discuss teaching autistic pupils in an Irish-medium environment with Dáithí Murray. 

In recent years, the number of autism classes in Irish-medium and Gaeltacht schools has greatly increased. So too has the number of children benefiting from Irish-medium education and the immersion model from naíonra onwards. 

The panel will share some of the benefits of Irish-medium and Gaeltacht education for autistic children and young people, as well as some tips and advice for colleagues working in the sector. They will also share some insights into unique issues facing those working in Irish-medium education to support autistic pupils and students reach their full potential. 

 

Sa phodchraoladh seo, pléann na múinteoirí Elaine, Aisling, Máire agus Éabha a dtaithí ar pháistí uathacha a mhúineadh sa chóras lán-Ghaeilge le Dáithí Murray.  

Le blianta beaga anuas, tá méadú mór tagtha ar líon na ranganna uathachais i scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Ciallaíonn sé sin freisin go bhfuil méadú mór tagtha ar líon na bpáistí atá ag fáil buntáistí an oideachais lán-Ghaeilge agus mhúnla an tumoideachais ó leibhéal an naíonra ar aghaidh.  

Roinnfidh an painéal roinnt de na buntáistí a bhaineann leis an oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta do pháistí agus daoine óga uathacha, mar aon le cúpla leid agus comhairle bhreise do chomhghleacaithe eile atá ag obair sa chóras. Tabharfaidh siad léargas freisin ar roinnt de na saincheisteanna faoi leith a bhaineann leo siúd atá ag obair san earnáil chun tacaíocht a thabhairt do dhaltaí agus scoláirí uathacha barr a gcumais amach.