Pa Opsiwn i Ti?

Y ffordd trwy’r dryswch

August 13, 2020 Gyrfa Cymru Season 1 Episode 2
Pa Opsiwn i Ti?
Y ffordd trwy’r dryswch
Chapters
Pa Opsiwn i Ti?
Y ffordd trwy’r dryswch
Aug 13, 2020 Season 1 Episode 2
Gyrfa Cymru

Gall gwrandawyr ddarganfod mwy am y teuluoedd hynny sydd wedi derbyn canlyniadau Safon Uwch, gan drafod sut maen nhw'n teimlo, y canlyniadau a'r camau nesaf gyda'r panel arbenigwyr. 

Ydych chi angen cyngor gan Gyrfa Cymru ar ôl derbyn canlyniadau arholiadau safon uwch? Ewch i gyrfacymru.llyw.cymru neu ffoniwch y llinell gymorth ar 0800 028 4844.

Show Notes

Gall gwrandawyr ddarganfod mwy am y teuluoedd hynny sydd wedi derbyn canlyniadau Safon Uwch, gan drafod sut maen nhw'n teimlo, y canlyniadau a'r camau nesaf gyda'r panel arbenigwyr. 

Ydych chi angen cyngor gan Gyrfa Cymru ar ôl derbyn canlyniadau arholiadau safon uwch? Ewch i gyrfacymru.llyw.cymru neu ffoniwch y llinell gymorth ar 0800 028 4844.