Omsorg på Nye Veje

#3 Den innovative velfærdsleder

November 09, 2020 Omsorg på Nye Veje Season 1 Episode 3
Omsorg på Nye Veje
#3 Den innovative velfærdsleder
Show Notes Chapter Markers

At arbejde innovativt i sin hverdag er ikke bare noget man beslutter sig for at gøre. Det kræver tid, det kræver lyst til at udfordre sig selv og det kræver de rigtige rammer at kunne udfolde sig på.

Det betyder også, at lederne på arbejdspladsen har et stort ansvar for at give plads og mulighed for medarbejderne at tænke i andre baner og arbejde anderledes, end man har været vant til. Og det er lederne, der skal gå forrest og drive den innovative udvikling. 

Vi har været på besøg på Karolinelundcentret i Gjern i Midtjylland, hvor lokalleder Vibeke Trærup og distriktsleder Bente Iversen har arbejdet med flere innovative projekter.  

I denne episode øser de ud af deres erfaringer som ledere og giver svar på, hvordan man bliver en god innovativ velfærdsleder. 

00:00: Intro og præsentation af gæster
04:33: Sådan involverer man medarbejderne i innovation på arbejdspladsen
08:47: Lederen som driver af innovation
12:53: Hvordan tager ledere innovationstankegangen til sig?
24:43: En innovativ løsning på velfærdssektorens udfordringer med rekruttering af medarbejdere og mere syge borgere
33:15: Gæsternes vigtigste pointer

Intro
Sådan involverer man medarbejderne i innovation på arbejdspladsen
Lederen som driver af innovation
Hvordan tager ledere innovationstankegangen til sig?
En innovativ løsning på velfærdssektorens udfordringer med rekruttering af medarbejdere og mere syge borgere
Gæsternes vigtigste pointer