Omsorg på Nye Veje

#4 Innovativ undervisning i velfærdsuddannelserne

December 04, 2020 Season 1 Episode 4
Omsorg på Nye Veje
#4 Innovativ undervisning i velfærdsuddannelserne
Show Notes Chapter Markers

I denne episode har vi inviteret hele tre undervisere i studiet til at fortælle om, hvordan de arbejder med innovation i deres undervisning.

Gæsterne er Louise Schack Hausted og Daniel Mølgaard Larsen, der underviser på den pædagogiske assistentuddannelse på Social og SundhedsSkolen Herning, samt Michelle Gravgaard, der underviser på social- og sundhedshjælperuddannelsen på Randers Social- og Sundhedsskole. 

Sammen gør de os klogere på, hvordan man arbejder både innovativt i undervisningen og hvordan man underviser i innovation. 
De giver deres bedste erfaringer og værktøjer til, hvordan man skaber de bedste rammer for innovativ undervisning i velfærdsuddannelserne og hvad det kræver af underviseren selv. 

00:00: Intro og præsentation af dagens gæster
03:15: Sådan gør du innovation interessant for eleverne
10:14: Værktøjer til at skabe innovativ undervisning og få eleverne til at tænke innovativt
25:09: Underviserens rolle i det innovative klasseværelse
41:40: Bør vi genstarte vores undervisningsform?
45:27: Gæsternes vigtigste pointer

Intro og præsentation af dagens gæster
Sådan gør du innovation interessant for eleverne
Værktøjer til at skabe innovativ undervisning og få eleverne til at tænke innovativt
Underviserens rolle i det innovative klasseværelse
Bør vi genstarte vores undervisningsform?
Gæsternes vigtigste pointer