Omsorg på Nye Veje

#7 Handlemod - Sådan skaber du mod til forandring

August 09, 2021 Omsorg på Nye Veje Season 1 Episode 7
Omsorg på Nye Veje
#7 Handlemod - Sådan skaber du mod til forandring
Show Notes Chapter Markers
At være innovativ kræver handling og ofte også mod til at gå andre veje. I dette afsnit kigger vi på begge dele, når vi ser nærmere på begrebet handlemod.

Anne Eggebrecht og Peter Matzen har sammen firmaet Handlemod, hvor de træner mennekser i at øge deres handlekraft og til at finde modet til at skabe forandring. Både personligt og på ens arbejdsplads eller uddannelse. 

Anne og Peter gør os klogere på hvad handlemod er og hvorfor det er vigtigt at være handlemodig, og så hjælper de os med at træne vores handlemodsmuskel og giver gode råd og værktøjer til, hvordan man  kan finde modet til at skabe forandring og hvordan man gør svære opgaver lettere at løse. 

00:00: Intro og præsentation af dagens gæster
03:57: Hvad er handlemod?
12:20: Hvorfor skal man være handlemodig og skal man altid handle?
23:30: Sådan bliver du handlemodig.
43:08: Gæsternes vigtigste pointer

Intro og præsentation af dagens gæster
Hvad er handlemod?
Hvorfor skal man være handlemodig og skal man altid handle?
Sådan bliver du handlemodig
Gæsternes vigtigste pointer