Omsorg på Nye Veje

#8 Samskabelse - En anden vej til omsorg og velfærd

September 29, 2021 Omsorg på Nye Veje Season 1 Episode 8
#8 Samskabelse - En anden vej til omsorg og velfærd
Omsorg på Nye Veje
More Info
Omsorg på Nye Veje
#8 Samskabelse - En anden vej til omsorg og velfærd
Sep 29, 2021 Season 1 Episode 8
Omsorg på Nye Veje

Sætningen "Vi skal have borgeren i centrum" er ikke sjældent hørt.

I dette afsnit skal vi møde to kvinder,  der arbejder med, at borgeren IKKE skal være i centrum. Derimod skal borgeren med ud i cirklen af fagpersoner, der plejer at kigge på dem og de selv tage en aktiv del i arbejdet med at øge deres livskvalitet. 

Vi skal kigge nærmere på begrebet samskabelse, og hvordan det kan bruges til at øge borgerens indflydelse i sit eget liv og derigennem hjælpe borgeren med omsorg og tilbud, der skaber størst mulig værdi for borgeren. 
Det kræver, at både borgere og medarbejdere skal indtage nye roller og en anden måde at tænke velfærd på, end vi er vant til. 

Vi har inviteret Ann Kinly Klinge, der er udviklingskoordinator i Fagcenter for Livskraft i Aalborg Kommune og Nanna Møller Mortensen fra Aalborg Universitet, der har skrevet en ph.d. om samskabelse i studiet.
 
De vil fortælle os, hvordan de i Aalborg Kommune har lykkedes med at skabe flotte resultater gennem samskabelse i projektet Livskraft i kommunens handicaptilbud. Deres resultater har skabt glæde hos både borgere og medarbejdere og de giver masser tanker til refleksion og gode råd og inspiration til andre, der vil arbejde med samskabelse. 

00:00: Intro og præsentation af dagens gæster
04:19: Hvad er samskabelse?
11:01: Samskabelse i Livskraft?
23:12: Velfærdsmedarbejderens fire roller
38:05: Medarbejderens nye rolle, når man samskaber
43:20: Ann og Nannas gode råd til dig, der vil arbejde med samskabelse
46:40: Er samskabelse fremtidens velfærd og omsorg?
51:42: Gæsternes vigtigste pointer

Show Notes Chapter Markers

Sætningen "Vi skal have borgeren i centrum" er ikke sjældent hørt.

I dette afsnit skal vi møde to kvinder,  der arbejder med, at borgeren IKKE skal være i centrum. Derimod skal borgeren med ud i cirklen af fagpersoner, der plejer at kigge på dem og de selv tage en aktiv del i arbejdet med at øge deres livskvalitet. 

Vi skal kigge nærmere på begrebet samskabelse, og hvordan det kan bruges til at øge borgerens indflydelse i sit eget liv og derigennem hjælpe borgeren med omsorg og tilbud, der skaber størst mulig værdi for borgeren. 
Det kræver, at både borgere og medarbejdere skal indtage nye roller og en anden måde at tænke velfærd på, end vi er vant til. 

Vi har inviteret Ann Kinly Klinge, der er udviklingskoordinator i Fagcenter for Livskraft i Aalborg Kommune og Nanna Møller Mortensen fra Aalborg Universitet, der har skrevet en ph.d. om samskabelse i studiet.
 
De vil fortælle os, hvordan de i Aalborg Kommune har lykkedes med at skabe flotte resultater gennem samskabelse i projektet Livskraft i kommunens handicaptilbud. Deres resultater har skabt glæde hos både borgere og medarbejdere og de giver masser tanker til refleksion og gode råd og inspiration til andre, der vil arbejde med samskabelse. 

00:00: Intro og præsentation af dagens gæster
04:19: Hvad er samskabelse?
11:01: Samskabelse i Livskraft?
23:12: Velfærdsmedarbejderens fire roller
38:05: Medarbejderens nye rolle, når man samskaber
43:20: Ann og Nannas gode råd til dig, der vil arbejde med samskabelse
46:40: Er samskabelse fremtidens velfærd og omsorg?
51:42: Gæsternes vigtigste pointer

Intro og præsentation af dagens gæster
Hvad er samskabelse?
Samskabelse i Livskraft
Velfærdsmedarbejderens fire roller
Medarbejdernes nye roller, når man samskaber
Ann og Nannas gode råd til dig, der vil arbejde med samskabelse
Er samskabelse svaret på fremtidens velfærd og omsorg?
Gæsternes vigtigste pointer