פודקאסט דעת

אנטישמיות 4. רבי אלעזר בן יהודה, היה אחד מגדולי החכמים באשכנז

October 30, 2023 יהודה איזנברג Season 23 Episode 4
אנטישמיות 4. רבי אלעזר בן יהודה, היה אחד מגדולי החכמים באשכנז
פודקאסט דעת
More Info
פודקאסט דעת
אנטישמיות 4. רבי אלעזר בן יהודה, היה אחד מגדולי החכמים באשכנז
Oct 30, 2023 Season 23 Episode 4
יהודה איזנברג

במסע הצלב השלישי, בשנת 1197,  התקיפו את משפחתו, רצחו את אשתו ושתי בנותיו, והוא ובנו נפצעו. נקרא מתוך זיכרונותיו. 


https://daat.co.il/he-il/podcast

Show Notes

במסע הצלב השלישי, בשנת 1197,  התקיפו את משפחתו, רצחו את אשתו ושתי בנותיו, והוא ובנו נפצעו. נקרא מתוך זיכרונותיו. 


https://daat.co.il/he-il/podcast