פודקאסט דעת

אנטישמיות 6. שפוך חמתך

October 30, 2023 יהודה איזנברג Season 23 Episode 6
אנטישמיות 6. שפוך חמתך
פודקאסט דעת
More Info
פודקאסט דעת
אנטישמיות 6. שפוך חמתך
Oct 30, 2023 Season 23 Episode 6
יהודה איזנברג

תגובה יהודית לאנטישמיות לפרעות ולפחדים שליוו את חג הפסח במהלך הדורות. כאן יש להזכיר את עלילת הדם, שהחלה במאה ה-12 ונקשרה לליל הסדר ולאפיית המצה. 


https://daat.co.il/he-il/podcast

Show Notes

תגובה יהודית לאנטישמיות לפרעות ולפחדים שליוו את חג הפסח במהלך הדורות. כאן יש להזכיר את עלילת הדם, שהחלה במאה ה-12 ונקשרה לליל הסדר ולאפיית המצה. 


https://daat.co.il/he-il/podcast