פודקאסט דעת

אנטישמיות 7. רבי יחיאל היה ראש ישיבה בפריז

October 30, 2023 יהודה איזנברג Season 23 Episode 7
אנטישמיות 7. רבי יחיאל היה ראש ישיבה בפריז
פודקאסט דעת
More Info
פודקאסט דעת
אנטישמיות 7. רבי יחיאל היה ראש ישיבה בפריז
Oct 30, 2023 Season 23 Episode 7
יהודה איזנברג

תלמידו המומר ניקולאן דונין, הסית נגד התלמוד. בשנת 1240 נערך ויכוח בין חכמי ישראל ונוצרים על התלמוד. נשמע קטעים מהוויכוח.


https://daat.co.il/he-il/podcast

Show Notes

תלמידו המומר ניקולאן דונין, הסית נגד התלמוד. בשנת 1240 נערך ויכוח בין חכמי ישראל ונוצרים על התלמוד. נשמע קטעים מהוויכוח.


https://daat.co.il/he-il/podcast