פודקאסט דעת

אנטישמיות 8. ויכוחים בתקופה החדשה

October 30, 2023 יהודה איזנברג
אנטישמיות 8. ויכוחים בתקופה החדשה
פודקאסט דעת
More Info
פודקאסט דעת
אנטישמיות 8. ויכוחים בתקופה החדשה
Oct 30, 2023
יהודה איזנברג

א. משה מנדלסון מול הכומר לאוואטר, המפורסם בשם "אגרת התנצלות".  ב. יעקב הרצוג מול ההסטוריון טוינבי, אנטישמי שכתב סרה ביהודים. 


https://daat.co.il/he-il/podcast

Show Notes

א. משה מנדלסון מול הכומר לאוואטר, המפורסם בשם "אגרת התנצלות".  ב. יעקב הרצוג מול ההסטוריון טוינבי, אנטישמי שכתב סרה ביהודים. 


https://daat.co.il/he-il/podcast