פודקאסט דעת

אנטישמיות 9. קטעי זכרונות מגזירות ת"ח-ת"ט [1648-1649]

October 30, 2023 יהודה איזנברג Season 23 Episode 9
אנטישמיות 9. קטעי זכרונות מגזירות ת"ח-ת"ט [1648-1649]
פודקאסט דעת
More Info
פודקאסט דעת
אנטישמיות 9. קטעי זכרונות מגזירות ת"ח-ת"ט [1648-1649]
Oct 30, 2023 Season 23 Episode 9
יהודה איזנברג

שהיו פוגרומים נוראים ביהודי פולין בהנהגתו של בוגדן חמלניצקי, ונכנסו לזיכרון הלאומי כאחד המאורעות הקשים לישראל. 


https://daat.co.il/he-il/podcast

Show Notes

שהיו פוגרומים נוראים ביהודי פולין בהנהגתו של בוגדן חמלניצקי, ונכנסו לזיכרון הלאומי כאחד המאורעות הקשים לישראל. 


https://daat.co.il/he-il/podcast