פודקאסט דעת

אנטישמיות10. אחת הדרכים להציק ליהודים הייתה איסור לשחוט שחיטה כשרה,

October 30, 2023 יהודה איזנברג Season 23 Episode 10
אנטישמיות10. אחת הדרכים להציק ליהודים הייתה איסור לשחוט שחיטה כשרה,
פודקאסט דעת
More Info
פודקאסט דעת
אנטישמיות10. אחת הדרכים להציק ליהודים הייתה איסור לשחוט שחיטה כשרה,
Oct 30, 2023 Season 23 Episode 10
יהודה איזנברג

במסווה של דאגה לבהמות וצערם. בפרק נתאר את המאבקים בנושא, ואת הצגת השחיטה על ידי חכמי היהודים.


https://daat.co.il/he-il/podcast

Show Notes

במסווה של דאגה לבהמות וצערם. בפרק נתאר את המאבקים בנושא, ואת הצגת השחיטה על ידי חכמי היהודים.


https://daat.co.il/he-il/podcast