פודקאסט דעת

אימון ושליטה 1 שאלון שייתן לכם אפשרות לדעת עד כמה הקורס הזה דרוש לכם?

October 31, 2023 יהודה איזנברג Season 24 Episode 1
אימון ושליטה 1 שאלון שייתן לכם אפשרות לדעת עד כמה הקורס הזה דרוש לכם?
פודקאסט דעת
More Info
פודקאסט דעת
אימון ושליטה 1 שאלון שייתן לכם אפשרות לדעת עד כמה הקורס הזה דרוש לכם?
Oct 31, 2023 Season 24 Episode 1
יהודה איזנברג


https://daat.co.il/he-il/podcast

Show Notes


https://daat.co.il/he-il/podcast