פודקאסט דעת

אימון ושליטה 2 מודעות והערכה עצמית

October 31, 2023 יהודה איזנברג Season 24 Episode 2
אימון ושליטה 2 מודעות והערכה עצמית
פודקאסט דעת
More Info
פודקאסט דעת
אימון ושליטה 2 מודעות והערכה עצמית
Oct 31, 2023 Season 24 Episode 2
יהודה איזנברג

תודעה עצמית כוללת: חוויה מודעת, הכרה עצמית, היכולת להבין את עצמך ואת סביבתך, ויכולת לקבוע עמדה כלפי הסביבה.


https://daat.co.il/he-il/podcast

Show Notes

תודעה עצמית כוללת: חוויה מודעת, הכרה עצמית, היכולת להבין את עצמך ואת סביבתך, ויכולת לקבוע עמדה כלפי הסביבה.


https://daat.co.il/he-il/podcast