פודקאסט דעת

אימון ושליטה 5. ההוראה וההיזדרות

November 05, 2023 יהודה איזנברג Season 24 Episode 5
אימון ושליטה 5. ההוראה וההיזדרות
פודקאסט דעת
More Info
פודקאסט דעת
אימון ושליטה 5. ההוראה וההיזדרות
Nov 05, 2023 Season 24 Episode 5
יהודה איזנברג

קשיים העומדים בפני מורה אידיאליסט, הצריך לבחור את המתאים לתלמידיו, להבין אותם ולהתקרב אליהם, כאשר הוא במלכודת של הוראות, חוזרים, הנחיות וחוקים. 


https://daat.co.il/he-il/podcast

Show Notes

קשיים העומדים בפני מורה אידיאליסט, הצריך לבחור את המתאים לתלמידיו, להבין אותם ולהתקרב אליהם, כאשר הוא במלכודת של הוראות, חוזרים, הנחיות וחוקים. 


https://daat.co.il/he-il/podcast