פודקאסט דעת

אימון ושליטה 12. לסיכום הקורס:

November 05, 2023 יהודה איזנברג Season 24 Episode 12
אימון ושליטה 12. לסיכום הקורס:
פודקאסט דעת
More Info
פודקאסט דעת
אימון ושליטה 12. לסיכום הקורס:
Nov 05, 2023 Season 24 Episode 12
יהודה איזנברג

אוסף פתגמים ממקורות שונים ומתקופות שונות, המסכמים במשפט אחד רעיונות מרכזיים שנדונו בקורס. 


https://daat.co.il/he-il/podcast

Show Notes

אוסף פתגמים ממקורות שונים ומתקופות שונות, המסכמים במשפט אחד רעיונות מרכזיים שנדונו בקורס. 


https://daat.co.il/he-il/podcast