פודקאסט דעת

שאול ודוד – אהבה ופחד. המעבר ממלכות שאול למלכות דוד

April 07, 2024 יהודה איזנברג Season 25 Episode 1
שאול ודוד – אהבה ופחד. המעבר ממלכות שאול למלכות דוד
פודקאסט דעת
More Info
פודקאסט דעת
שאול ודוד – אהבה ופחד. המעבר ממלכות שאול למלכות דוד
Apr 07, 2024 Season 25 Episode 1
יהודה איזנברג

המעבר ממלכות שאול למלכות דוד. שני שלבים בהעברת המלוכה משאול לדוד:

א. מערכת היחסים בין שאול ודוד; ב. היחס בין שמואל הנביא לשאול ולדוד, ולבטיו  בדרכו להמליך את דוד.


https://daat.co.il/he-il/podcast

Show Notes

המעבר ממלכות שאול למלכות דוד. שני שלבים בהעברת המלוכה משאול לדוד:

א. מערכת היחסים בין שאול ודוד; ב. היחס בין שמואל הנביא לשאול ולדוד, ולבטיו  בדרכו להמליך את דוד.


https://daat.co.il/he-il/podcast