פודקאסט דעת

דוד ואביגיל: צעדים ראשונים למלוכה

April 07, 2024 יהודה איזנברג Season 25 Episode 2
דוד ואביגיל: צעדים ראשונים למלוכה
פודקאסט דעת
More Info
פודקאסט דעת
דוד ואביגיל: צעדים ראשונים למלוכה
Apr 07, 2024 Season 25 Episode 2
יהודה איזנברג

דוד ואביגיל. דוד בונה לעצמו כח צבאי שיהיו בסיס לצבאו כאשר ימלוך. ההתנגשות עם נבל, שייצג ענף אחר בשבט יהודה. נאום אביגיל והדרך בה הצילה את משפחתה. 


https://daat.co.il/he-il/podcast

Show Notes

דוד ואביגיל. דוד בונה לעצמו כח צבאי שיהיו בסיס לצבאו כאשר ימלוך. ההתנגשות עם נבל, שייצג ענף אחר בשבט יהודה. נאום אביגיל והדרך בה הצילה את משפחתה. 


https://daat.co.il/he-il/podcast