פודקאסט דעת

דוד ובת שבע – גישות שונות לפרשה סבוכה

April 07, 2024 יהודה איזנברג Season 25 Episode 3
דוד ובת שבע – גישות שונות לפרשה סבוכה
פודקאסט דעת
More Info
פודקאסט דעת
דוד ובת שבע – גישות שונות לפרשה סבוכה
Apr 07, 2024 Season 25 Episode 3
יהודה איזנברג

דוד ובת שבע –  עימות בין שתי נקודות מבט בניתוח הפרשה: פרי ושטרנברג, מול  גרסיאל. הנחות היסוד של הפרשן כמעצבות את פירושו. 


https://daat.co.il/he-il/podcast

Show Notes

דוד ובת שבע –  עימות בין שתי נקודות מבט בניתוח הפרשה: פרי ושטרנברג, מול  גרסיאל. הנחות היסוד של הפרשן כמעצבות את פירושו. 


https://daat.co.il/he-il/podcast