פודקאסט דעת

דוד ובת שבע – בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם

April 07, 2024 יהודה איזנברג Season 25 Episode 4
דוד ובת שבע – בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם
פודקאסט דעת
More Info
פודקאסט דעת
דוד ובת שבע – בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם
Apr 07, 2024 Season 25 Episode 4
יהודה איזנברג

"כי פְשָׁעַי אֲנִי אֵדָע וְחַטָּאתִי נֶגְדִּי תָמִיד" – החטא והתשובה. חטא דוד כמדריך לתשובה, והצגת השב בתשובה כמי שזוכר את חטאו בהמשך חייו: "חטאתי נגדי תמיד". 


https://daat.co.il/he-il/podcast

Show Notes

"כי פְשָׁעַי אֲנִי אֵדָע וְחַטָּאתִי נֶגְדִּי תָמִיד" – החטא והתשובה. חטא דוד כמדריך לתשובה, והצגת השב בתשובה כמי שזוכר את חטאו בהמשך חייו: "חטאתי נגדי תמיד". 


https://daat.co.il/he-il/podcast