Fred, frihet og tollvern

5 - Internasjonale operasjoner og innsatsforsvar

October 29, 2020 Senterungdommen Season 1 Episode 5
Fred, frihet og tollvern
5 - Internasjonale operasjoner og innsatsforsvar
Show Notes

I denne episoden deltar Kristoffer Egeberg, ansvarlig redaktør i faktisk.no og forfatteren bak boka Fredsnasjonen Norge, og Alf Halvar Næsje, sikkerhetspolitisk ansvarlig i Senterungdommens internasjonale utvalg. Vi diskuterer Norges deltagelse i internasjonale operasjoner og hvordan dette har bidratt til utviklingen av det norske forsvaret.