Fred, frihet og tollvern

6 - Hvordan skal Norge forholde seg til Kina?

March 09, 2021 Senterungdommen Season 2 Episode 1
Fred, frihet og tollvern
6 - Hvordan skal Norge forholde seg til Kina?
Show Notes

Kina vil om få år bli verdens største økonomi. Samtidig begår de systematisk grove menneskerettighetsbrudd. Burde Norge da inngå en frihandelsavtale med Kina? Kan Norge, med sin nyervervede plass i FNs sikkerhetsråd, egentlig påvirke Kina sin utvikling på noen helst slags måte? Episodens gjester, Ingrid Nikoline Sand (internasjonalt utvalg i Senterungdommen) og Ibrahim Ali (sentralstyremedlem i Senterungdommen), blir med oss for å drøfte dette.