Fred, frihet og tollvern

8 - Patentrettigheter og internasjonal solidaritet

October 19, 2021 Senterungdommen Season 2 Episode 3
Fred, frihet og tollvern
8 - Patentrettigheter og internasjonal solidaritet
Show Notes

Long time no see! Anora og Kristin fra Internasjonalt utvalg tar for seg patentrettigheter for koronavaksinen, problematikk med vaksinefordelingen i verden og diskuterer hvordan Senterpartiet i regjering bør bidra.