Snoek op Zolder

#31 met Max Louwerse van Tilburg University en het DAF Technology Lab

September 25, 2023 Hennie Huijgens Season 3 Episode 1
#31 met Max Louwerse van Tilburg University en het DAF Technology Lab
Snoek op Zolder
More Info
Snoek op Zolder
#31 met Max Louwerse van Tilburg University en het DAF Technology Lab
Sep 25, 2023 Season 3 Episode 1
Hennie Huijgens

In deze eerste aflevering van de derde serie van de wetenschapspodcast Snoek op Zolder een lekker lang gesprek met Max Louwerse van Tilburg University. We bespreken het kersverse DAF Technology Lab met een prachtige CAVE-omgeving met een fantastische mixed-reality ruimte waarin André Kuipers schoolklassen meeneemt de ruimte in. We praten over het nut en de noodzaak van het DAF Technology Lab, over de – niet bestaande - kloof tussen fundamenteel en toegepast onderzoek, het verschil tussen hogescholen en universiteiten en de opzet van de nieuwe Mindlabs samenwerking, waarin ook het MBO meedoet in onderzoek en de diversiteit van samenwerking binnen het ICAI-lab Masterminds en de rol van serious games daarin. We zoomen in op de effecten van generatieve AI-modellen zoals ChatGPT en Dall-E en de link met responsibility en de angst die nog vaak leeft rond AI. We gaan in op de magie in onze taal en de verbinding tussen psychologie en AI en op de samenwerking tussen de academische partners en het bedrijfsleven: welke moonshots en loonshots gaan we ontwikkelen? Max Louwerse noemt voorbeelden van succesvolle toepassingen van VR en AR en de richting die we volgens hem opgaan, en we eindigen met een gesprek over de relatie tussen AI en kunst en de betekenis daarvan voor de maatschappij.

Show Notes

In deze eerste aflevering van de derde serie van de wetenschapspodcast Snoek op Zolder een lekker lang gesprek met Max Louwerse van Tilburg University. We bespreken het kersverse DAF Technology Lab met een prachtige CAVE-omgeving met een fantastische mixed-reality ruimte waarin André Kuipers schoolklassen meeneemt de ruimte in. We praten over het nut en de noodzaak van het DAF Technology Lab, over de – niet bestaande - kloof tussen fundamenteel en toegepast onderzoek, het verschil tussen hogescholen en universiteiten en de opzet van de nieuwe Mindlabs samenwerking, waarin ook het MBO meedoet in onderzoek en de diversiteit van samenwerking binnen het ICAI-lab Masterminds en de rol van serious games daarin. We zoomen in op de effecten van generatieve AI-modellen zoals ChatGPT en Dall-E en de link met responsibility en de angst die nog vaak leeft rond AI. We gaan in op de magie in onze taal en de verbinding tussen psychologie en AI en op de samenwerking tussen de academische partners en het bedrijfsleven: welke moonshots en loonshots gaan we ontwikkelen? Max Louwerse noemt voorbeelden van succesvolle toepassingen van VR en AR en de richting die we volgens hem opgaan, en we eindigen met een gesprek over de relatie tussen AI en kunst en de betekenis daarvan voor de maatschappij.