MLÍKO V HLAVĚ
#30 Lenka Koenigsmark z Barbie - marketingová riaditeľka od Mattela