Langzaam zullen we leven

#7 De relativiteit van de tijd, met Kees Storm

April 01, 2021 Fleur Brockhus & Nicolaas Duin Season 1 Episode 7
Langzaam zullen we leven
#7 De relativiteit van de tijd, met Kees Storm
Show Notes

Kees Storm is een gepassioneerde hoogleraar natuurkundige aan de TU Eindhoven. Hij vertelt in deze aflevering bevlogen over het concept tijd. De tijd verstrijkt sneller in de bergen dan aan zee. Hoewel mensen op een praktische manier met tijd omgaan en het als een absoluut gegeven beschouwen, klopt dit niet met de werkelijkheid. Dit inzicht heeft grote gevolgen.

Fleur en Nicolaas zitten bij dit heerlijke college van Kees Storm op het puntje van hun stoel. Op een heldere en voor iedereen te volgen manier vertelt hij over het mysterie van tijd.

Daarnaast komt, zoals bij elke aflevering, verwondering aan bod. Kees sluit af met zijn visie op de aanzwellende kritiek uit delen van de maatschappij op de wetenschap.

Veel luisterplezier,
Fleur en Nicolaas

*Note van Kees Storm: "de aarde is 4,5 miljard jaar oud, en niet 14,5 miljard, zoals in de opname gezegd wordt."