Fade in Rubín

#8 Tumor: Polyamor_Lynn Myrdal

August 13, 2023 A studio Rubín
Fade in Rubín
#8 Tumor: Polyamor_Lynn Myrdal
Show Notes

Lynn je matka, partnerka a také mluvčí norské polyamorické komunity.

Od Lynn se můžete dozvědět, jaké to je mluvit se svými dětmi o polyamorii, ale také jak funguje norská organizace Polynorge, která se zajímá o polyamorickou komunitu i z právního hlediska. A samozřejmě bude řeč i o tom, co je to láska. 
======================================
Lynn is a mother, partner and spokesperson for the Norwegian polyamorous community.

From Lynn you can learn what it is like to talk to your children about polyamory, but also how the Norwegian organisation Polynorge works, which is interested in the polyamorous community from a legal point of view. And, of course, there will also be a talk about what love is.

------------------------------------------------------------------------------------
Tumor: Polyamor
Nebylo to vždycky jednoduché. Na začátku bylo drama, ale pak si zvykli. A teď žijou spolu. Pár, homeostáze a klid. A pak je tu najednou někdo třetí. Rovnovážný stav se mění. Všechno se dává do pohybu. Vlastně to nikdo nechtěl, ale děje se to. Odteď bude všechno jinak. Jde to vůbec, aby bylo všechno jinak? A jak JINAK? Bude to zase drama? A musí to vůbec být drama? A jak to zařídit, aby z toho všem nebylo špatně...?

Silně smyslová inscenace propojující pohyb, vizualitu a slovo, která své hlavní téma rakoviny, jejího bujení a metastáz dává do paralely s fenoménem polyamorie. Jak je možné sdílet lásku mezi více jak dvěma lidmi? Roste s počtem partnerů i míra lásky? Musí se vstup třetího partnera do vztahu chápat jako nevěra, nebo je to naše normativní myšlení, které když překonáme, najdeme cestu z emocionální katastrofy? Je možné všechno to bujení přežít?

Projekt Tumor: Polyamor je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP. Navazuje na jedinečnou spolupráci A studia Rubín s česko-skandinávským performativním kolektivem T.I.T.S., který se tentokrát propojil s kulturním prostorem Pikene på Broen z norského Kirkenes.

Více na www.astudiorubin.cz

=============================
It has not always been easy. There was drama in the beginning, but then they got used to it. And now they live together. Couple, homeostasis, and peace. And then suddenly there is a third person—the equilibrium changes. Everything is set in motion. Actually, no one wanted it, but it is happening. Everything will be different from now on. Is it even possible for everything to be different? And how DIFFERENT? Will it be drama again? And does it even have to be a drama? And how to arrange it so that it doesn't make everyone sick...?

A powerfully sensual production connecting movement, visuality, and words, which puts into parallel its main theme of cancer, its growth, and metastases with the phenomenon of polyamory. How is it possible to share love between more than two people? Does the level of love increase with the number of partners? Does the entry of a third partner into a relationship have to be understood as infidelity, or is it our normative thinking that if we overcome, we will find a way out of emotional disaster? Is it possible to survive all this exuberance?

The project Tumor: Polyamor is supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, and Norway within the EEA Funds. It follows on from A studio Rubín's unique collaboration with the Czech-Scandinavian performance collective T.I.T.S., which this time connected with the cultural space Pikene på Broen from Kirkenes, Norway.