Fade in Rubín

#17 Autor v domě

March 18, 2021 A studio Rubín
Fade in Rubín
#17 Autor v domě
Show Notes

Autor v domě je původní autorská dílna A studia Rubín, která již třetím rokem vytváří ideální prostředí a podmínky pro kreativní autorské psaní a podporuje tak vznik nových divadelních textů. 28. února 2020 byla uzavřena třetí výzva, do které se přihlásilo 50 autorek a autorů! Pět z nich bude  pracovat v tvůrčím dialogu se dvěma výraznými osobnostmi české divadelní scény – Markétou Bidlasovou a Jiřím Ondrou.  Nadhlédněte do zákulisí Autora v domě a rozhlasových scénických skic, tedy výsledných prací druhého ročníku, které získávají finální tvar díky režisérovi Janu Fričovi.