PETERgogikum - Danmarks podcast om pædagogik

PETERgogikum - 15 - Lige køn leger bedst

June 12, 2022 Peter Frostholm & Jakob Bjerre Season 2 Episode 15
PETERgogikum - 15 - Lige køn leger bedst
PETERgogikum - Danmarks podcast om pædagogik
More Info
PETERgogikum - Danmarks podcast om pædagogik
PETERgogikum - 15 - Lige køn leger bedst
Jun 12, 2022 Season 2 Episode 15
Peter Frostholm & Jakob Bjerre

”Først da Adam giver sin ledsager navnet Kvinde, bliver han selv en mand. Så på den måde kom kvinden et sekund før manden, som selv før blot havde været menneske”. 

Sådan lyder ét bud på kønnenes opståen gennem Thomas Rømers gammeltestamentlige analyser fra bogen ”Sidste Chance”. Sådan lyder ét bud på kønnenes opståen. 

Et andet helt grundlæggende bud forankrer begrebet og fænomenet ”køn” i en række biologiske argumenter. Det betyder nogen dele af køns-forståelsen er biologisk forbundet. Det kan handle om hormonbalancer og hjerneforskelle. Nogle biologiske kønsargumenter indeholder en naturvidenskabelig opfattelse af mennesket – for eksempel at man er givet et køn fra naturens side, at man fødes som mand eller kvinde. Her er det er kroppen og biologien som definerer kønnet og kønnets adfærd. 

I en anderledes argumentationsrække kan køn ses som sociale konstruktioner. Det sker når vi eksempelvis knytter køn til bestemte adfærdsformer, mønstre eller normer. 

Disse mønstre og normer danner grundlaget for hvilke handlemuligheder man har, og hvilke konsekvenser de handlinger man foretager sig kan få. Og hvordan man bliver set, taget imod og behandlet af andre. 

Springer vi et helt andet sted hen. Nemlig til queer-teorien er der et ønske om at stille spørgsmålstegn ved og udfordre de ideer, vi har om, hvordan køn, identitet og seksualitet hænger sammen. Bliv klogere på køn i afsnit 15 af PETERgogikum!

Vært og moderator: Peter Frostholm
Redaktion og idé: Peter Frostholm og Jakob Bjerre
Musik, grafik og produktion: Jakob Bjerre

Show Notes

”Først da Adam giver sin ledsager navnet Kvinde, bliver han selv en mand. Så på den måde kom kvinden et sekund før manden, som selv før blot havde været menneske”. 

Sådan lyder ét bud på kønnenes opståen gennem Thomas Rømers gammeltestamentlige analyser fra bogen ”Sidste Chance”. Sådan lyder ét bud på kønnenes opståen. 

Et andet helt grundlæggende bud forankrer begrebet og fænomenet ”køn” i en række biologiske argumenter. Det betyder nogen dele af køns-forståelsen er biologisk forbundet. Det kan handle om hormonbalancer og hjerneforskelle. Nogle biologiske kønsargumenter indeholder en naturvidenskabelig opfattelse af mennesket – for eksempel at man er givet et køn fra naturens side, at man fødes som mand eller kvinde. Her er det er kroppen og biologien som definerer kønnet og kønnets adfærd. 

I en anderledes argumentationsrække kan køn ses som sociale konstruktioner. Det sker når vi eksempelvis knytter køn til bestemte adfærdsformer, mønstre eller normer. 

Disse mønstre og normer danner grundlaget for hvilke handlemuligheder man har, og hvilke konsekvenser de handlinger man foretager sig kan få. Og hvordan man bliver set, taget imod og behandlet af andre. 

Springer vi et helt andet sted hen. Nemlig til queer-teorien er der et ønske om at stille spørgsmålstegn ved og udfordre de ideer, vi har om, hvordan køn, identitet og seksualitet hænger sammen. Bliv klogere på køn i afsnit 15 af PETERgogikum!

Vært og moderator: Peter Frostholm
Redaktion og idé: Peter Frostholm og Jakob Bjerre
Musik, grafik og produktion: Jakob Bjerre