PETERgogikum - Danmarks podcast om pædagogik

PETERgogikum - 16 - DET VÆRKER om 'Emile. eller om opdragelsen' med Thomas Linde-Bech

August 12, 2022 Peter Frostholm & Jakob Bjerre Season 2 Episode 16
PETERgogikum - 16 - DET VÆRKER om 'Emile. eller om opdragelsen' med Thomas Linde-Bech
PETERgogikum - Danmarks podcast om pædagogik
More Info
PETERgogikum - Danmarks podcast om pædagogik
PETERgogikum - 16 - DET VÆRKER om 'Emile. eller om opdragelsen' med Thomas Linde-Bech
Aug 12, 2022 Season 2 Episode 16
Peter Frostholm & Jakob Bjerre

Vi tager livtag det måske mest indflydelsesrige værk i nyere historie. En bog, der i sin samtid og måske i særdeleshed i sin eftertid slog alvorlige buler i den pædagogiske og filosofiske historie og praksis og inspirerede et hav af kendte pædagogiske tænkere – nogle måske mere end andre. I 1762 kommer Jean Jacques Rousseaus hovedværk med den mundrette titel: Emile – eller om opdragelse. Emile bliver skelsættende for pædagogikkens fremtid og ikke mindst for vores schweizisk-franske filosof, moralist, samfundstænker og pædagog. Den Store Danske lader os vide at Rousseau – ikke mindst med Emile, har haft indflydelse på moderne vestlig civilisation. Det er måske mere end man kan sige om de fleste. Emile er titlen på denne prosatekst og samtidig navnet på er en dreng som er bogens hovedperson. Han udsættes for negativ opdragelse eller naturens metode. Det er et opgør med Rousseaus samtid og med en opdragelsesforståelse, og med en gud, der tænker på en særlig måde.

Vært og moderator: Peter Frostholm
Redaktion og idé: Peter Frostholm og Jakob Bjerre
Musik, grafik og produktion: Jakob Bjerre

Show Notes

Vi tager livtag det måske mest indflydelsesrige værk i nyere historie. En bog, der i sin samtid og måske i særdeleshed i sin eftertid slog alvorlige buler i den pædagogiske og filosofiske historie og praksis og inspirerede et hav af kendte pædagogiske tænkere – nogle måske mere end andre. I 1762 kommer Jean Jacques Rousseaus hovedværk med den mundrette titel: Emile – eller om opdragelse. Emile bliver skelsættende for pædagogikkens fremtid og ikke mindst for vores schweizisk-franske filosof, moralist, samfundstænker og pædagog. Den Store Danske lader os vide at Rousseau – ikke mindst med Emile, har haft indflydelse på moderne vestlig civilisation. Det er måske mere end man kan sige om de fleste. Emile er titlen på denne prosatekst og samtidig navnet på er en dreng som er bogens hovedperson. Han udsættes for negativ opdragelse eller naturens metode. Det er et opgør med Rousseaus samtid og med en opdragelsesforståelse, og med en gud, der tænker på en særlig måde.

Vært og moderator: Peter Frostholm
Redaktion og idé: Peter Frostholm og Jakob Bjerre
Musik, grafik og produktion: Jakob Bjerre