PETERgogikum - Danmarks podcast om pædagogik

PETERgogikum - 27 - Elsker diagnoserne

August 12, 2023 Peter Frostholm & Jakob Bjerre Season 2 Episode 27
PETERgogikum - 27 - Elsker diagnoserne
PETERgogikum - Danmarks podcast om pædagogik
More Info
PETERgogikum - Danmarks podcast om pædagogik
PETERgogikum - 27 - Elsker diagnoserne
Aug 12, 2023 Season 2 Episode 27
Peter Frostholm & Jakob Bjerre

Hen over de seneste årtier ser vi en stigning i børn og unge der kommer i kontakt med psykiatrien, og flere får stillet psykiatriske diagnoser som f.eks. ADHD og autismespektrumforstyrrelser. Det viser tal fra Social- og indenrigsministeriets benchmarkingenhed fra 2020 og 2021. Diagnoser og diagnosticering fylder ligeledes meget på det pædagogiske område og giver anledning til velkendte drøftelser om forholdene mellem arv overfor miljø og samfund overfor individ. Sammen med et yderst kvalificeret panel af gode gæster beskriver og diskuterer Peter diagnoser og deres betydning for, hvordan vi forstår menneskelige problemer og dertilhørende pædagogiske opgaver med at løse disse problemer.


Vært og moderator: Peter Frostholm
Redaktion og idé: Peter Frostholm og Jakob Bjerre
Musik, grafik og produktion: Jakob Bjerre 

Show Notes

Hen over de seneste årtier ser vi en stigning i børn og unge der kommer i kontakt med psykiatrien, og flere får stillet psykiatriske diagnoser som f.eks. ADHD og autismespektrumforstyrrelser. Det viser tal fra Social- og indenrigsministeriets benchmarkingenhed fra 2020 og 2021. Diagnoser og diagnosticering fylder ligeledes meget på det pædagogiske område og giver anledning til velkendte drøftelser om forholdene mellem arv overfor miljø og samfund overfor individ. Sammen med et yderst kvalificeret panel af gode gæster beskriver og diskuterer Peter diagnoser og deres betydning for, hvordan vi forstår menneskelige problemer og dertilhørende pædagogiske opgaver med at løse disse problemer.


Vært og moderator: Peter Frostholm
Redaktion og idé: Peter Frostholm og Jakob Bjerre
Musik, grafik og produktion: Jakob Bjerre