På Tværs

Mere end mad

December 25, 2020 MarselisborgCentret Season 1 Episode 6
På Tværs
Mere end mad
Show Notes

Nogle påstår at mad og måltider er en genvej til hygge og til at samle os.

Derfor vil vi i denne podcast gå bagom kantinen, deres mad og måltider og kantinens betydning som samlings-punkt for MarselisborgCentrets ansatte, brugere og naboer.

Kantinen på MarselisborgCentret bespiser hver dag 200-250 mennesker, arrangerer fællesspisning.......  og er som alle andre i denne tid udfordret af Corona-situationen.

Frank fortæller også om hvordan  kantinen arbejder med økologi, madspild, take away, den nye kantine, åbningstider og kantinens sociale ansvar.
Hvad er den særlig stemning der skaber rummelighed for socialt udsatte borgere.

Hør også hvordan kantinen spiller sammen med SPARK og står som et fyrtårn i forhold til inddragelse med grill arrangement, syltedage, chokoladedage kurser og fælles-haverne.
Kantinens facebookside  https://www.facebook.com/groups/410708009614532
Det Grønne Bylivshus facebook side https://www.facebook.com/detgroennebylivshus
MarselisborgCentrets facebook gruppe  https://www.facebook.com/groups/297911816993190