På Tværs

HJERNEN-I-FOKUS Sammen om synet

March 15, 2021 MarselisborgCentret Season 2 Episode 1
På Tværs
HJERNEN-I-FOKUS Sammen om synet
Show Notes

Synsproblemer efter hjerneskade - screening, udredning og synstræning

Podcasten med Birgitte Nygaard Sommer, fysioterapeut, Neurocenteret. handler om resultatet af projektet: "Sammen om Synet", som Aarhus Kommunes Neurocenter (NC) og Center for Syn og hjælpemidler (CSH) har iværksat i 2018, hvor borgere med hjerneskade og synsproblemer er blevet screenet for træningsbehov med henblik på at iværksætte den rette målrettede genoptræning.

Formålet med projektet: "Sammen om synet" har været at udvikle en samarbejdsmodel mellem NC og CSH, hvor man interdisciplinært afdækker synsproblemer og iværksætter målrettet synsrehabilitering. Målet er, at borgere, med erhvervet hjerneskade som følge heraf, i højere grad kan udvikle og opnå kompetencer, der giver dem mulighed for at leve et for dem meningsfuldt hverdags- og/eller samfundsliv - herunder arbejdsliv.