På Tværs

Ude-rehabilitering og Klimatilpasning

February 05, 2021 MarselisborgCentret Season 2 Episode 3
På Tværs
Ude-rehabilitering og Klimatilpasning
Show Notes

Hvad er det for nye løsninger, der bliver mulige i SPARK og er der virkelig tale om et paradigmeskifte i rehabilitering?

I denne podcast kredser Louise Sofia Madsen og Ole Mygind om begreberne: civilsamfund, lokalsamfund og communitybased rehabilitering samt  om et muligt paradigmeskifte i rehabilitering og de kobler det til SPARK projektet  Link til SPARK
De er begge to dybt involveret i SPARK projektet på MarselisborgCentret, men på to forskellige arenaer:  i forskning og i praksis.

Hvad byder det på, at betragte SPARK som en platform for muligheder? 
De  kommer også omkring hvad et klimatilpasningsprojekt som SPARK kan tilføre og betyde for fremtidens rehabiliteringsindsatser og omkring involvering af frivillige og civilsamfund i nye  løsninger i rehabilitering. 

Er SPARK en mulighed for at udleve og implementere  kommunale og regionale strategier?
Kobling til civilsamfund er en trend i sociale indsatser, i forebyggelse, i behandling og i rehabilitering, hvilket også kommer til udtryk i kommunale og regionale politikker og strategier. 
Det drøftes også hvordan disse kommunale og regionale strategier og politikker spiller sammen med de kerneydelser rehabiliteringspraksis i dag bliver målt på. Praksis blir i dag ikke udelukkende målt på det strategier og politikker foreskriver - måske tværtimod!