På Tværs

Rehabilitering, klimatilpasning og natur går hånd i hånd

March 05, 2021 MarselisborgCentret Season 2 Episode 5
På Tværs
Rehabilitering, klimatilpasning og natur går hånd i hånd
Show Notes

AarhusVand og Magistraten for  teknik og miljø arbejder med sundhed.
Mød fagchef Anne Laustsen fra AarhusVand og grønbrobygger Sara Kruse Cox fra Aarhus kommune. De ser på SPARK projektet fra vandsiden og fra tekniksiden. 
I dette afsnit reflekterer de over sammenhængen og kombinationen mellem klimatilpasning og sundhed og hvordan håndtere skybrud og daglig regn kan fremme sundhed og være arena for genoptræning og rehabilitering. 

De arealer der anvendes til Klimatilpasning skal kun bruges til dette formål få dage om året - øvelsen går på at gøre den brugbare og anvendelige til andre formål al den tid de ikke er fyldt med vand. Det samme gør sig gældende når der designes andre grønne områder i byen og derved skabe merværdi.
Sundhed er et centralt pejlemærke for AarhusVands strategi for 2020-25, så sundhed er flyttet ind hos AarhusVand! Det samme gælder for Aarhus Kommune, hvor der arbejdes meget med at skabe synergi mellem, natur, klima og sundhed. Dette er beskrevet i politikken: “ Et grønnere Aarhus”. 
Kan borgerne være med til at drifte og vedligeholde et klimatilpasningsanlæg? 
Det lyder let og det er det rigtige at gøre! - men det kræver at vi rækker ud og gør tingene en lille smule end vi er plejer -  og det er svært!
Økonomi er nogle gange en udfordring, men mange gange handler det om at at få 2+2 til at blive 5, ved at gøre tingene klogt og fornuftigt. 
Nogle gange skal tagnedløbet fx blot drejes for at få et regnvandsbassin, der kan give mere biodiversitet, natur og miljø og dermed også sundhed.
Det kan også handle om at gå sammen med borgerne om at drifte nye anlæg, så de kan blive ved med at fremstå attraktive.
Hør også om naturpleje sammen med borgerne og hvordan giver det merværdi for borgerne.