På Tværs

HJERNEN-I-FOKUS Langtidsfølger efter hjernerystelse

March 15, 2021 MarselisborgCentret
På Tværs
HJERNEN-I-FOKUS Langtidsfølger efter hjernerystelse
Show Notes

I denne podcast  møder du fysioterapeut Tine Dalsgaard Blond og neuropsykolog Ann Charlotte Christoffersen, som begge er fra Institut for Kommunikation og Handicap,  Region Midt.

De fleste, der bliver ramt af hjernerystelse, kommer sig i løbet af dage, uger eller få måneder. Der er dog omtrent 10-15% af de ramte, der udvikler langtidsfølger. Det er denne gruppe, med langvarige symptomer efter hjernerystelse,  vi taler om i podcasten

Forskning peger på, at når symptomer vedvarer i flere måneder, er årsagsforklaringen kompleks og omfatter andre faktorer end de rent biologiske. Også psykologiske, adfærdsmæssige og sociale faktorer spiller en rolle.