Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

Η αθέατη πλευρά του επαγγέλματος του συντηρητή

October 09, 2020 Piraeus Bank Group Cultural Foundation
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
Η αθέατη πλευρά του επαγγέλματος του συντηρητή
Chapters
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
Η αθέατη πλευρά του επαγγέλματος του συντηρητή
Oct 09, 2020
Piraeus Bank Group Cultural Foundation

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης 2020 | επεισόδιο 1

Show Notes

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης 2020 | επεισόδιο 1