Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

Η αθέατη πλευρά του επαγγέλματος του συντηρητή

October 09, 2020 Piraeus Bank Group Cultural Foundation
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
Η αθέατη πλευρά του επαγγέλματος του συντηρητή
Show Notes

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης 2020 | επεισόδιο 1