Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

«Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα» - 3ο Επεισόδιο Σωκράτης Πετμεζάς

May 21, 2021 Piraeus Bank Group Cultural Foundation
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
«Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα» - 3ο Επεισόδιο Σωκράτης Πετμεζάς
Chapters
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
«Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα» - 3ο Επεισόδιο Σωκράτης Πετμεζάς
May 21, 2021
Piraeus Bank Group Cultural Foundation

Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς, που αφορά στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, συνομιλούμε με τον κ. Σωκράτη Πετμεζά, καθηγητή Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με ογκώδη ιστορική έρευνα και εργογραφία σχετικά με την αγροτική οικονομία της χώρας.  Στη διάρκεια της συζήτησης καταγράφονται οι βασικές χρονικές τομές στην εξέλιξη της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα του 20ού αιώνα. Αναφέρονται τα κύρια προϊόντα, οι βασικές περιπέτειες του αγροτικού κόσμου, οι σχετικές κρατικές πολιτικές, τα διαρκέστερα χαρακτηριστικά και τα διαχρονικά προβλήματα του τομέα. Αναλύεται, επίσης, η σημασία που είχαν φαινόμενα όπως η αυτάρκεια, η κατοχή κλήρου, η αγροτική πίστη, η συνεταιριστική οργάνωση, η εξειδίκευση και η εκμηχάνιση, η μέση ηλικία του αγροτικού πληθυσμού και η αγροτική έξοδος, η μεταποίηση και η καινοτομία.

Show Notes

Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς, που αφορά στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, συνομιλούμε με τον κ. Σωκράτη Πετμεζά, καθηγητή Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με ογκώδη ιστορική έρευνα και εργογραφία σχετικά με την αγροτική οικονομία της χώρας.  Στη διάρκεια της συζήτησης καταγράφονται οι βασικές χρονικές τομές στην εξέλιξη της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα του 20ού αιώνα. Αναφέρονται τα κύρια προϊόντα, οι βασικές περιπέτειες του αγροτικού κόσμου, οι σχετικές κρατικές πολιτικές, τα διαρκέστερα χαρακτηριστικά και τα διαχρονικά προβλήματα του τομέα. Αναλύεται, επίσης, η σημασία που είχαν φαινόμενα όπως η αυτάρκεια, η κατοχή κλήρου, η αγροτική πίστη, η συνεταιριστική οργάνωση, η εξειδίκευση και η εκμηχάνιση, η μέση ηλικία του αγροτικού πληθυσμού και η αγροτική έξοδος, η μεταποίηση και η καινοτομία.