Det Vi Ikke Taler Om

Samtalemetodiske redskaber

October 13, 2020 Offenberg-Rendtorff Season 1 Episode 8
Det Vi Ikke Taler Om
Samtalemetodiske redskaber
Show Notes

Bogen afsluttes med et kapitel med kommunikative redskaber og eksempler, som vi har gode erfaringer med at benytte, når vi skaber relationer til mennesker, der har behov for støtte.