Det Vi Ikke Taler Om

Intro til bogen ´GID DU VAR DØD`

October 10, 2020 Season 1 Episode 1
Det Vi Ikke Taler Om
Intro til bogen ´GID DU VAR DØD`
Show Notes

Bogen bygger på 6 kvinders fortællinger om at leve i parforhold hvor social kontrol er dominerende. Den bygger på biografiske fortællinger og adskiller sig fra anden aktuel litteratur, ved ikke at handle om æresrelateret handlemønstre, social kontrol forekommer i alle sociale lag i samfundet og i alle kulturer, også den Danske.