Social kontrol

Intro til podcasten om social kontrol

September 10, 2020
Social kontrol
Intro til podcasten om social kontrol
Show Notes

Denne podcast er vigtig, fordi der er så mange mennesker, som ikke får den behandling eller opmærksomhed som de har ret til, som de har behov for og som vi som samfund bør give dem. 

Den er vigtig for at bryde med tabuer, eks. som at være kvinde og leve i et parfold hvor social kontrol er dominerende. 

Vi vil med podcasten blandt andet tydeliggøre, at det ikke er okay, at leve med en behandling som lovgivningen i reglen skulle beskytte os imod men som samtidig er tabuiseret eller underlagt så meget vurdering, at mennesker kan udsættes for systemsvigt. Lige som vi vil forholde os generelt undrende overfor systemer der favoriserer eller helt udelukker fagpersoners mulighed for at yde vel kvalificeret socialt arbejde.