Feminism - LIGESTILLING:NU

Mandeløn, Kvindeløn - hvorfor har vi ikke Ligeløn? - med Astrid Elkjær Sørensen

November 03, 2020 Line Gessø Season 1 Episode 6
Feminism - LIGESTILLING:NU
Mandeløn, Kvindeløn - hvorfor har vi ikke Ligeløn? - med Astrid Elkjær Sørensen
Show Notes

En af de væsentligste årsager til at vi ikke har ligeløn i Danmark er en lov indført i 1969 - den såkaldte tjenestemandsreform. Jeg taler med historiker Astrid Elkjær Sørensen. Hun forsker i ligeløn på arbejdsmarkedet.

På det offentlige arbejdsmarked er der ikke ligeløn mellem traditionelle kvindefag og mandefag. Dette skyldes blandt andet, at der i 1969 ved lov blev vedtaget en såkaldt tjenestemandsreform. Denne klassificerede fagene som mandefag og kvindefag. Kvindefag blev dengang værdisat og indplaceret lavere end mandefag og den indplacering gælder stadig den dag i dag. Der findes derfor et hierarki som fortsat gælder og fylder ved de offentlige overenskomstforhandlinger. Derved er faggrupper såsom pædagoger og sygeplejersker lavere indplaceret end traditionelle mandefag såsom lærerne.