Büroda

İstişare #5 | Esin Köymen

February 24, 2021 Anıl Halis Akar & Cem Gezgör Season 1 Episode 11
Büroda
İstişare #5 | Esin Köymen
Show Notes

"Büroda İstişare" bölümünün konuğu olan TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Esin Köymen, "Mimarlar Odası'nın pandemi sürecindeki faaliyetleri", "mimarlık mesleğinde öne çıkan sorunlar", "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla yarışmaya açılan Taksim, Bakırköy, Kadıköy Meydanı ve Salacak kıyı bandı yarışmaları", "olası Büyük Marmara Depremi kapsamında alınması gereken tedbirler", "Kentsel Dönüşüm", "Kanal İstanbul" ve "Türkiye'deki Mimarlık Eğitimi" hakkındaki görüşlerini bizlerle paylaştı.  

Hazırlayan - Sunan: Anıl Halis Akar & Cem Gezgör
Intro & Outro: All Aboard - Silent Partner