Extempore | Podcast Divadla X10

Záznam debaty Kultura a disent v Bělorusku / DFKH 2020

February 06, 2021
Extempore | Podcast Divadla X10
Záznam debaty Kultura a disent v Bělorusku / DFKH 2020
Show Notes

O roli kultury a jejích představitelů při formování běloruské opozice, ale i o současné situaci hovoří dramatik René Levínský a běloruský novinář a spisovatel Sjarhej Šupa s významným běloruským spisovatelem Alhierdem Bacharevičem a jeho ženou básnířkou Julijí Cimafiejevou, kteří na Divadelní festival Kutná Hora přijeli na pozvání Divadla X10 přímo z Minsku, kde se aktivně účastnili protestních aktivit.

Role překladatelky se ujala zakladatelka běloruské iniciativy BLR ČR, soudní tlumočnice a překladatelka Kryścina Šyjanok.