Historica - Podcasts om historie og samfund

Fremtidens terrorisme - Terrorisme 3

November 05, 2021 Forlaget Meloni Season 6 Episode 3
Historica - Podcasts om historie og samfund
Fremtidens terrorisme - Terrorisme 3
Show Notes

I denne del tager vi fat i spåkuglen og ser lidt ud i fremtiden, hvor vi bl.a. forholder Lars Erslev Andersen om, hvordan fremtidens terrorisme kommer til at se ud. Vi ser videre på, om der bliver gjort en stor nok indsats for at bekæmpe terrorisme, både økonomisk samt integrationsmæssigt. Kommer fremtiden til at være præget af organiseret terrorangreb eller kommer det i højere grad til at være enkeltmandspersoner, der står for angrebene. Til sidst i dette afsnit tager vi ligeledes fat i terrorisme inden for Danmarks grænser og ser på, hvor stor terrortruslen er i Danmark. Alt dette er naturligvis med alle forbehold, da det jo kan være svært at vide, hvad der kommer til at ske i fremtiden.