Spillradioen

Episode 2: Gaming og foreldrerollen

November 11, 2020 KoRus-Øst (Eidem, Bjørke Olsen, Overå, Talberg) Season 1 Episode 2
Spillradioen
Episode 2: Gaming og foreldrerollen
Show Notes

Om gaming og dataspill - råd og veiledning til foreldre.